Thông báo

+ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 21/6/2023

+ QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 21/6/2023

+ THÔNG BÁO KẾT LUẬN VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

+ THÔNG BÁO NGÀY 16/3/2023

THÔNG BÁO

Về việc Trung tâm Truyền hình Giáo dục và Pháp luật Khu vực Tây Nguyên – Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Truyền hình Giáo dục và Pháp luật bị khóa mã số thuế

Trung tâm Truyền hình Giáo dục và Pháp luật Khu vực Tây Nguyên – Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Truyền hình Giáo dục và Pháp luật (Công ty TVEL) do ông Lê Đình Lĩnh, sinh ngày 14/9/1982 làm Giám đốc. Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh số 0315316247-002 Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 27/05/2021.

Theo thông báo của cơ quan thuế, Trung tâm Truyền hình Giáo dục và Pháp luật Khu vực Tây Nguyên – Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Truyền hình Giáo dục và Pháp luật (Công ty TVEL) đã bị khóa mã số thuế do có sai phạm Luật Thuế.

Căn cứ quy định của pháp luật, ông Lê Đình Lĩnh chịu hoàn toàn trách nhiệm trước lãnh đạo cơ quan chủ quản và pháp luật để trực tiếp giải quyết việc bị khóa mã số thuế, cũng như việc Chi nhánh hoạt động tiếp tục hay giải thể và các hậu quả sai phạm (nếu có).

CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY: NGÔ VĂN HIỀN

+ THÔNG BÁO NGÀY 16/3/2023

Kính gửi: GIÁM ĐỐC CÁC CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV TRUYỀN HÌNH GIÁO DỤC VÀ PHÁP LUẬT TẠI QUẢNG TRỊ, ĐÀ NẴNG, NHA TRANG, ĐẮK LẮK, ĐẮK NÔNG, CẦN THƠ 

Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Truyền hình Giáo dục và Pháp luật (Công ty TVEL) Thông báo ngành nghề kinh doanh của các Chi nhánh Công ty TVEL như sau: 

1 In ấn;
2 Dịch vụ liên quan đến in;
3 Sao chép bản ghi các loại;
4 Cổng thông tin;
5 Hoạt động tư vấn quản lý;
6 Quảng cáo;
7 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận;
8 Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp;
9 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại;
10 Giáo dục thể thao và giải trí (trừ hoạt động của các sàn nhảy);
11 Giáo dục văn hoá nghệ thuật (trừ kinh doanh vũ trường);
12 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục;
13 Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí;
14 Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
15 Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình;

Trân trọng.

CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC: NGÔ VĂN HIỀN

+ THÔNG BÁO NGÀY 16/3/2023

Kính gửi: GIÁM ĐỐC CÁC CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV TRUYỀN HÌNH GIÁO DỤC VÀ PHÁP LUẬT TẠI QUẢNG TRỊ, ĐÀ NẴNG, NHA TRANG, ĐẮK LẮK, ĐẮK NÔNG, CẦN THƠ 

Căn cứ các quy định của pháp luật, các Chi nhánh của Công ty TNHH Một thành viên Truyền hình Giáo dục và Pháp luật (Công ty TVEL) tại  Quảng Trị, Đà Nẵng, Nha Trang, Đắk Lắk, Đắk Nông, Cần Thơ là đơn vị hạch toán độc lập. Vì vậy, các Chi nhánh có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế theo Luật Thuế như một doanh nghiệp độc lập.

Cụ thể: Hàng năm nộp thuế môn bài, hàng tháng báo cáo thuế cho cơ quan thuế. Giám đốc Chi nhánh đăng ký chữ ký số, …  Chi nhánh nào vi phạm thì Giám đốc Chi nhánh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Pháp luật sẽ xử lý khóa mã số thuế, phạt vi phạm hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự.

Vì vậy, Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Truyền hình Giáo dục và Pháp luật (Công ty TVEL) lưu ý Giám đốc các Chi nhánh nghiêm chỉnh thực hiện.

Trân trọng.

CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC: NGÔ VĂN HIỀN

+ THÔNG BÁO NGÀY 15/3/2023

Kính gửi: GIÁM ĐỐC CÁC CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV TRUYỀN HÌNH GIÁO DỤC VÀ PHÁP LUẬT TẠI QUẢNG TRỊ, ĐÀ NẴNG, NHA TRANG, ĐẮK LẮK, ĐẮK NÔNG, CẦN THƠ 

Căn cứ các quy định của pháp luật, Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Truyền hình Giáo dục và Pháp luật (Công ty TVEL), do Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC) chủ quản, chủ sở hữu gửi văn bản này đến Giám đốc các Chi nhánh của Công ty TVEL tại  Quảng Trị, Đà Nẵng, Nha Trang, Đắk Lắk, Đắk Nông, Cần Thơ để lưu ý thực hiện một số việc như sau:

1/ Khi đăng ký thành lập, các Chi nhánh hạch toán độc lập. Vì vậy, các Chi nhánh có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế theo Luật Thuế như một doanh nghiệp độc lập.

2/ Chi nhánh nào vi phạm về nghĩa vụ thuế theo Luật Thuế thì Giám đốc Chi nhánh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Pháp luật sẽ xử lý khóa mã số thuế, phạt vi phạm hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự.

Vì vậy, Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Truyền hình Giáo dục và Pháp luật (Công ty TVEL) lưu ý Giám đốc các Chi nhánh nghiêm chỉnh thực hiện.

Trân trọng.

CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC: NGÔ VĂN HIỀN