Danh sách đóng góp Chương trình mua 20 xe đạp tặng học sinh ở huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

DANH SÁCH THAM GIA ĐÓNG GÓP KINH PHÍ MUA 20 XE ĐẠP TẶNG HỌC SINH Ở HUYỆN BẮC TRÀ MY, TỈNH QUẢNG NAM (CẬP NHẬT ĐẾN 11H NGÀY …

13-04-2024

Chương trình mua 20 xe đạp tặng học sinh ở huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

Trung tâm CEDC nhận được thư ngỏ của Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam; về việc xin tài trợ 20 xe đạp …

12-04-2024

Trang điện tử Tri Thức & Công Nghệ (trithuccongnghe.org.vn) tạm ngừng để bảo trì nâng cấp theo định kỳ

Thông báo: Kể từ ngày hôm nay 21/3/2024 Trang điện tử Tri Thức & Công Nghệ (trithuccongnghe.org.vn) tạm ngừng để bảo trì nâng cấp theo định kỳ. Thời …