Chương trình mua 20 xe đạp tặng học sinh ở huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

Trung tâm CEDC nhận được thư ngỏ của Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam; về việc xin tài trợ 20 xe đạp cho học sinh.

Học sinh ở đây là con em đồng bào, khó khăn lại xa trường nên cần xe đạp.

Giám đốc Trung tâm CEDC đang cân đối kinh phí Qũy Khuyến học Nhà giáo ưu tú Trần Chút thuộc Trung tâm để tài trợ 20 xe đạp tặng học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam; với tổng số tiền mua 20 xe đạp là 28.000.000 VNĐ.

Thời gian trao 20 xe đạp tặng học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam dự kiến từ 3-15/5/2024.

Trong điều kiện Qũy Khuyến học Nhà giáo ưu tú Trần Chút thuộc Trung tâm CEDC còn có hạn. Vì vậy, với tinh thần “Vì sự nghiệp phát triển giáo dục, cùng chia sẽ tương thân tương ái”, Giám đốc Trung tâm CEDC kêu gọi các tổ chức và cá nhân trong điều kiện có thể tham gia đóng góp kinh phí cùng Trung tâm CEDC mua 20 xe đạp tặng học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Khoản kinh phí tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp đề nghị chuyển vào tài khoản số: 109004256665 Ngân hàng Công thương Chi nhánh 9 TP.Hồ Chí Minh (VietinBank). 

Sau khi nhận được khoản kinh phí của tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp, Trung tâm CEDC cho đăng công khai họ tên và số tiền đóng góp trên website này.

BAN BIÊN TẬP  

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CEDC KHEN THƯỞNG THÀNH VIÊN ĐOÀN CÔNG TÁC THIỆN NGUYỆN Ở YÊN THÀNH, NGHỆ AN

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2024, trong 2 ngày 17 và 18/5/2024, Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông TPHCM (Trung tâm CEDC) tổ …

23-05-2024

Cập nhật đến 15h30 ngày 15/05/2024: DANH SÁCH ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH XÃ HỘI – THIỆN NGUYỆN Ở NGHỆ AN & TÂY NINH

DANH SÁCH ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH XÃ HỘI – THIỆN NGUYỆN Ở NGHỆ AN & TÂY NINH (Cập nhật đến 15h30 ngày 15/05/2024) STT TÊN TỔ CHỨC, CÁ …

15-05-2024

THÔNG BÁO MỞ LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ TRUYỀN THÔNG NGÀY 25/05/2024 (DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN ONLINE)

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2024 của Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (Trung tâm CEDC), nhằm trang bị những kiến thức cơ …

10-05-2024

DANH SÁCH ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH XÃ HỘI – THIỆN NGUYỆN Ở YÊN THÀNH, NGHỆ AN (Cập nhật đến 14h40 ngày 10/05/2024)

STT TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ỦNG HỘ SỐ TIỀN GHI CHÚ 1 Ban Nghiệp vụ truyền thông CEDC 3.000.000 VNĐ CK ngày 09/05/2024 2 NB Ngô Văn …

Chương trình xã hội – thiện nguyện tháng 5 + 6/2024

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2024, Giám đốc Trung tâm CEDC đề ra chương trình xã hội – thiện nguyện tháng 5 + 6/2024. Giám đốc …

09-05-2024

Danh sách đóng góp Chương trình mua 20 xe đạp tặng học sinh ở huyện Bắc Trà My, Quảng Nam

DANH SÁCH THAM GIA ĐÓNG GÓP KINH PHÍ MUA 20 XE ĐẠP TẶNG HỌC SINH Ở HUYỆN BẮC TRÀ MY, TỈNH QUẢNG NAM (CẬP NHẬT ĐẾN 20H30 NGÀY …

13-04-2024